فعالیت های واحد فضای سبز در بلوار امام خمینی(ره)

#سال_۱۴۰۳

 

#خدمات_شهری

 

#فضای_سبز

 

❇️ادامه کاشت درختان توت و علف زنی رفیوژمیانی بلوار امام

 

خمینی(ره) توسط کارگران زحمتکش واحدفضای سبز ❇️

 

🔹روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهرپیربکران

 

         

Skip to content