۲۶ مرداد سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی

 

۲۶ مرداد سالروز بازگشت غرور آفرین آزادگان سرافرازبه ایران اسلامی ، موهبتی است وصف ناپذیر که شادی دلهای بسیاری را به همراه آورد و غرور و فخر ملی مان را افزود. این روز بزرگ ، یادآور بازگشت غرورآفرین مردان وزنان آزاده ای است که پس از تحمل سالها شکنجه ودوری از عزیزان به شرف افتخارآزادگی نائل شدند. صبوری خانواده این عزیزان دردوران اسارت بسیارمایه افتخار ومباهات بود.

فهرست
Skip to content