۲۴ ذی الحجه مباهله پیامبر با مسیحیان

مباهله ، روزی که سراپرده های نیروهای الهی و قدرت نبوی برافراشته شد و افراد را فرا گرفت گرامی باد.

فهرست
Skip to content