۲۴آبان ماه هفته یار مهربان،کتابخوان و کتابدار

#سال_۱۴۰۰
#بیست_و_چهارم_آبان
#هفته_یار_مهربان
✅اگر میخواهی راحت باشی #کمتربخوان
✅اگر میخواهی خوشبخت باشی #بیشتربخوان
💠هفته کتاب ،کتابخوانی و کتابدار گرامی باد .💠
🔹روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر پیربکران

     

 

فهرست