۲۰دیماه سالروز شهادت بزرگ مرد غیور و روشنفکر ایران امیرکبیر

#سال_۱۴۰۰
#بیست_دیماه
#شهادت_مظلومانه
امیرکبیر :
💠نبردهای زندگی همیشه به نفع قوی ترین ها پایان نمی پذیرد ؛ بلکه دیر یا زود برد با آن کسی است که بردن را باور دارد.به غیر از خدا ؛ به هر آنچه امید داشته باشی ؛ خدا از همان چیز ناامیدت می کند. 💠
◼️شهادت بزرگ مرد غیور، روشنفکر و امیرِ کبیر ایران را تسلیت و یاد او را گرامی می داریم.◼️
◾️روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر پیربکران
 

فهرست
Skip to content