کمیته ورزشی

null
رئیس کمیته
آقای .....
null
عضو کمیته
آقای .....
null
عضو کمیته
آقای .....
null
عضو کمیته
آقای .....
null
عضو کمیته
آقای .....
null
عضو کمیته
آقای .....
 • تبیین و تدوین برنامه­ های راهبردی کلان حوزه­ های ورزش­های همگانی
 •  ارتباط و هماهنگی با فدراسیون­های ورزشی، اداره کل تربیت بدنی
 • برنامه­ ریزی کلان در سطح توسعه ورزش­های همگانی در جهت توسعه ورزش همگانی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی.
 •   تهیه تقویم سالیانه و نظارت بر اجرای صحیح تقویم مصوب.
 •  برنامه ­ریزی، نظارت و اجرای مسابقات رشته­های مختلف ورزش­های همگانی از نظر کیفی و کمی در دو بخش خواهران و برادران
 •  تدوین استراتژی و ارائه شیوه­های مناسب در امور بازاریابی، به منظور تأمین و تقویت بنیه مالی ورزش­های همگانی.
 •   بررسی، نظرسنجی و ارائه پیشنهاد در خصوص توسعه و رونق بخشیدن به ورزش همگانی.
 • تشکیل منظم جلسات انجمن­های ورزشی و شوراهای تخصصی و پیگیری مصوبات و نظارت بر اجرای آن.
 •   بررسی مشکلات ورزش همگانی و تهیه طرح­ها و راهکارهای عملی ارتقاء در این زمینه.
 •  پرکردن اوقات فراغت با طراحی برنامه­های مختلف ورزش­های همگانی.
 • تلاش برای نهادینه سازی فرهنگ ورزش همگانی با برگزاری کارگاه­ها و یا نشست­ها و همایش­ها.
 •    بسترسازی در جهت توسعه سلامت جسمانی و روانی شهروندان
 •    فراهم آوردن فرصت برابر جهت مشارکت همه شهروندان.
 •  ارتقاء نگرش و افزایش مشارکت زنان و مردان در پرداختن به فعالیت­های ورزش همگانی.
 •   انجام سایر امور مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات.
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
Skip to content