چهارم شهریور ماه ، روز کارمند

روز کارمند تجلیل از انسانهای شایسته ای است که هدفشان خدمت به مردم و کسب رضای پروردگار است .آنان که همه همت و تلاششان ،گشایش گره های زندگی انسان ها،رفع مشکلات و ایجاد آرامش درجامعه است.موفقیت سازمانهادرگرو تلاش و توانمندی نیروهای ماهر، خلاق و مسئولیت پذیری است که همواره می کوشند تا در سیر حرکت سازمان به سوی چشم اندازهای تعیین شده، نقش مؤثری ایفاء نمایند و بی شک هر تلاش مضاعف و انگیزه افزون، گامی بلند خواهد بود برای نیل به تعالی سازمان و ثمره ای شیرین به بار خواهد آورد که کام تمامی اعضای سازمان و جامعه ذینفع را شیرین خواهد نمود.

روز کارمندمبارک باد.

   

فهرست
Skip to content