پارکها و مناطق حفاظت شده

شهر پیربکران دارای دو پارک به نام پارک پیربکران و پارک ساحلی کرافشان می باشد.که تاحدودی امکانات تفریحی شهر را تامین می کند.

طبیعت زیبای پیربکران
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
Skip to content