آلودگی هوا_توقف_زندگی_هوای پاک_سرمایه_حیات

#سال_۱۴۰۰
#هوای_پاک
#حق_نسل_های_آینده
💠هوای پاک سرمایه حیات همه مخلوقات💠
🔹روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر پیربکران

       

فهرست