همکاری با موکب حضرت امام حسن مجتبی (ع) در برپایی ایستگاه صلواتی در میدان شهرداری

همزمان با تاجگذاری و آغاز امامت و ولایت قائم آل محمد حضرت مهدی (عج) شهرداری پیربکران با همکاری موکب حضرت امام حسن مجتبی (ع) اقدام به برپایی ایستگاه صلواتی در میدان شهرداری نمود.

                 

فهرست