هشتم شهریورماه ،سالروزشهادت دولتمردان شهید

هشتم شهریورماه، روزمبارزه با تروریسم و سالروزشهادت فرزندان پاک نهاد و گرانقدر انقلاب و احیاء کننده های پرشور خدمتگزاری شهیدان رجایی و باهنر گرامی باد.

🔷روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر پیربکران

       

فهرست
Skip to content