هشتم آبان ماه ، آغاز هفته پدافند غیر عامل

مقام معظم رهبری : پدافند غیر عامل یک اصل خواهد بود برای همیشه ، نه برای یک مقطع خاص

           

فهرست