نهم مهرماه روز جهانی سالمندان

#بزرگداشت_سالمندان
💠روز یادآوری جایگاه ارزنده کهن سالان برخانواده های ایرانی گرامی باد.💠
🔹روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی پیربکران

فهرست
Skip to content