معرفی مدیران شهرداری

تصویر نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی شماره تماس
حسین ذاکر اصفهانی سرپرست شهرداری فوق لیسانس

       ۳۷۲۲۵۰۶۰
۳۷۲۲۲۹۴۶-۴۷

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
Skip to content