معرفی شهرداران قبلی

مشخصات شهرداران– دوره های قبل
نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی تاریخ آغاز به کار تاریخ پایان کار
محمد حسین امین جعفری فوق دیپلم عمران شهری ۱۳۷۴ ۱۳۷۷
خدمات برجسته ساختمان شهرداری، تهیه طرح هادی شهر، احداث بلوار شهدا، جدولبندی و آسفالت خیابان شهید بهشتی، احداث بلوار امام خمینی، تفکیک و تملک حدود ۷۰۰۰۰ مترمربع ملک جهت شهرداری، آسفالت معابر، احداث خیابان کمربندی، احداث بلوار شهید چمران شمالی.
جهانگیر فدایی لیسانس امور تربیتی ۱۳۷۷ ۱۳۸۲
خدمات برجسته احداث پارک بزرگ شهر، پل روی رودخانه (جهاد)، شهرک ویلایی، احداث خیابان شهید مطهری، میدان میوه و تره بار، احداث میدان شهرداری، تکمیل ساختمان شهرداری، خیابان شهید چمران جنوبی.
فرهاد قابضی لیسانس علوم تربیتی ۱۳۸۲ ۱۳۸۵
خدمات برجسته  احداث پل خلیج فارس، ادامه شهرک ویلایی، شروع فاز یک خیابان معلم، احداث میدان امام خمینی، آسفالت معابر، آزادسازی خیابان قدس.
محمد نیازی اصفهانی پزشکی عمومی ۱۳۸۵ ۱۳۸۶
خدمات برجسته  اخذ مجوز شروع عملیات احداث جایگاه سوخت CNG ، روکش آسفالت بلوار امام خمینی، روکش آسفالت خیابان شهید بهشتی.
علیرضا خیام پور لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی ۱۳۸۶ ۱۳۹۲
خدمات برجسته احداث جایگاه سوخت CNG ، احداث خیابان شهید رجایی، خیابان قدس، تکمیل خیابان معلم، احداث میدان ۱۴ معصوم(ع)، میدان فرتخون، تکمیل پارک بزرگ شهر، ادامه شهرک ویلایی.
مهدی دوستی لیسانس حقوق ۱۳۹۲ ۱۳۹۷
خدمات برجسته
محسن جوادی فوق لیسانس طراحی و برنامه ریزی شهری ۱۳۹۷ ۱۳۹۹
خدمات برجسته
Skip to content