معرفی اعضای فعلی شورای اسلامی

مشخصات اعضای شورای اسلامی شورای اسلامی 
تصویر سمت   نام  و نام خانوادگی               تلفن تماس مدرک تحصیلی
رییس شورا   آقای مظاهر مرادی  فوق لیسانس
نائب رئیس شورا   آقای رضا شکرگزار    لیسانس
عضو شورا   آقای حامد سبزی پور  فوق لیسانس
  منشی شورا   خانم زهرا رضائی   لیسانس
  خزانه دار شورا   آقای محمود کاشفی   لیسانس
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست