مسدود نمودن ورودی پارک هاو تفرجگاه های سطح شهر

با توجه به مصوبات ستاد ملی کروناشهرداری پیربکران به منظور حفظ سلامتی شهروندان محترم و جلوگیری از انتشار ویروس دلتا کرونا اقدام به مسدود نمودن ورودی پارک ها و تفرجگاه های سطح شهر نمود .

     

فهرست
Skip to content