مراکز ورزشی

مشخصات مراکز ورزشی شهر
تصویر نام مرکز ورزشی نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
زورخانه مالک اشتر پیربکران  

 

زورخانه مالک اشتر پیربکران

سالن ورزشی بانو امین
مجموعه ورزشی ایت بال
باشگاه ورزشی سپنتا
باشگاه بدنسازی
سالن ورزشی فرتخون
مجموعه ورزشی تختی پیربکران
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
Skip to content