اطلاع رسانی مراسم بزرگداشت ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی

مراسم بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان روز پنج شنبه ۱۴۰۰/۸/۱۳ ساعت ۱۰صبح مصلی نماز جمعه

   

فهرست