مانور آمادگی و رژه خودرویی آتش نشانان شهرداری به مناسبت گرامیداشت روز آتش نشانی و ایمنی

روابط عمومی شهرداری به منظور حفظ آمادگی جسمانی و گرامیداشت هفتم مهر روز آتش نشانی و ایمنی اقدام به برگزاری مانور آمادگی و رژه خودرویی آتش نشانان شهرداری در سطح شهر نمود.

             

فهرست
Skip to content