زنده گیری و جمع آوری سگهای ولگرد در سطح شهر

با توجه به ازدیاد سگ های ولگرد و ایجاد مزاحمت های ایجاد شده برای شهروندان عزیز واحد خدمات شهر ی اقدام به جمع آوری و زنده گیری سگ های ولگرد در سطح شهر نموده است. ❇️
🔹روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر پیربکران

           

فهرست
Skip to content