روند افزایشی تزریق واکسیناسیون درهنرستان امین شهر

با همت کادر محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان و همکاری مضاعف شهرداری پیربکران و بهاران عملیات تزریق واکسیناسیون افزایشی شد.

         

فهرست
Skip to content