راه اندازی ایستگاه راه آهن محور آبنیل به مقصد شهرهای مشهد و شیراز

راه اندازی ایستگاه راه آهن محور آبنیل (علیشاهدان) به مقصد شهرهای مشهد مقدس و شیراز

 

شهروندان گرامی:

با توجه به راه اندازی ایستگاه راه آهن محور آبنیل (علیشاهدان) ازاین پس میتوانید جهت مسافرت به شهرهای مشهد مقدس و شیراز بعد از تهیه بلیط، از این ایستگاه استفاده نمائید.

فهرست
Skip to content