دوم شهریور ماه ، آغاز هفته دولت

آغاز هفته دولت یاد آور فداکاری های فرزندان پاک نهاد و گرانقدر انقلاب و احیاء کننده های پرشور خدمتگزاری شهیدان بزرگ رجایی و باهنر گرامی باد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر پیربکران

فهرست
Skip to content