دومین جلسه شورای اداری شهرداری با حضور شهردار و کارشناسان شهرداری

به منظور هماهنگی و سرعت بخشیدن به امورات شهرداری و تکریم ارباب رجوع و خدمت رسانی مطلوبتر ودرخور شهروندان محترم آقای مهندس حسینی شهردار با کارشناسان شهرداری تشکیل جلسه داد.

       

Skip to content