حضورمسئولین شهرداری درنمازعبادی،سیاسی و وحدت بخش جمعه

#سال_۱۴۰۳

 

#چهاردهم_اردیبهشت_ماه

 

❇️حضورمسئولین شهرداری درنماز عبادی،سیاسی و وحدت بخش جمعه

 

مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۴و تقدیر و تشکر ستاد نماز جمعه از زحمات بی وقفه مهندس

 

حسینی شهردار ، اعضای ستاد مدیریت بحران و کارکنان زحمتکش خدمات شهری

 

شهرداری درپیشگیری ورفع آبگرفتگی معابر سطح شهرطی بارش های روز و شب

 

گذشته در شهرپیربکران❇️

 

🔹روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهرپیربکران

 

                           

Skip to content