حذف نازیبایی های سطح شهرتوسط نیروهای خدوم و زحمتکش واحد خدمات شهری

#سال_۱۴۰۰
#حرکت_به_سمت_پیشرفت
#شهر_پویا_زیبا
#اراده_همت مضاعف
#شهر_خوب_ساختنی_است
🔹روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر پیربکران

           

فهرست
Skip to content