جلسه مهندس حسینی شهردار و نائب رئیس شورای شهر با رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان

مهندس حسینی شهردار و نائب رئیس شورای اسلامی شهر در خصوص بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات کمربندی و پل خلیج فارس شهر با مهندس طائی رئیس محترم اداره راه و شهرسازی شهرستان تشکیل جلسه داد.

   

فهرست