جلسه مهندس حسینی شهردار و رئیس شورای شهر با نمایندگان سازمان آب منطقه ای اصفهان

جلسه مهندس حسینی شهردارو رئیس شورای اسلامی شهر با آقای مهندس غضنفرپور و مهندس خلیلیان نماینده های محترم سازمان آب منطقه ای اصفهان در خصوص
#احداث میدان درنقطه اتصال خیابا ن چمران به قدس
#ایمن سازی کانال های آب متعلق به سازمان آب منطقه ای درشهر
#سنگ چین کردن داخل کانال زهکش در میدان امام خمینی❇️
🔹روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر پیربکران

   

فهرست
Skip to content