جلسه مهندس حسینی شهردار با رئیس محترم اداره برق بخش پیربکران

به منظور رفاه حال شهرندان عزیزو خدمات رسانی مطلوب تر آقای مهندس حسینی شهردار با رئیس محترم اداره برق بخش پیربکران در خصوص جمع آوری و جابجا کردن تیرهای روشنایی برق حادث ساز در معابر سطح شهر دیدار نمودند.

 

فهرست
Skip to content