جلسه مهندس حسینی شهرداربا معاونت محترم نیروی انتظامی شهرستان و رئیس محترم کلانتری۱۵ پیربکران

#سال_۱۴۰۰
#نظم_امنیت
❇️جلسه آقای مهندس حسینی شهردار با جناب سرهنگ ابراهیمی معاونت محترم نیروی انتظامی شهرستان و رئیس محترم کلانتری ۱۵ در خصوص پیگیری مسائل امنیتی شهر❇️
🔹روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر پیربکران

       

فهرست
Skip to content