جلسه مشترک شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری بارئیس و معاون محترم بنیاد مسکن شهرستان فلاورجان

جلسه مشترک شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری بارئیس و معاون محترم بنیاد مسکن شهرستان فلاورجان در خصوص تعیین تکلیف زمینهای بنیاد مسکن در محله جوچی

فهرست
Skip to content