اجرای عملیات احداث استخر جهت تأمین آب فضای سبز شهری توسط واحد عمران شهرداری

به منظور حفظ و توسعه فضای سبز شهری وبا توجه به نزدیک شدن به فصل تابستان ،

گرمای شدید و و ضعیت کم  آبی واحد عمران شهرداری اقدام به احداث استخر جهت ذخیره آب نمود.

 

                 

Skip to content