تکمیل و بروزرسانی اطلاعات املاک واقع در محدوده شهر

شهروندان محترم:

به استناد ماده ۲   قانون نوسازی شهرداریها ،شهرداری پیربکران در نظردارد

 

نسبت به تکمیل و بروزرسانی اطلاعات املاک واقع در محدوده شهر اقدام نماید.

 

لذا از ساکنین املاک خواهشمنداست با مامورین شهرداری که بادردست

 

داشتن کارت شناسایی به درب منازل شما مراجعه می نمایند همکاری لازم رابعمل آورید.

 

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر پیربکران

Skip to content