بیس ریزی معابر

طی بازدید میدانی شهردار و شورای اسلامی شهر از محله های شهر، در گام دوم واحد عمران عملیات بیس ریزی را جهت زیبا سازی معابر آغاز نمود.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی پیربکران

فهرست
Skip to content