بیست و ششم آذر ماه روز ملی حمل و نقل و رانندگان

#سال_۱۴۰۰
#بیست_و_ششم_آذر
#حمل_و_نقل
💠روز ملی حمل و نقل و رانندگان بر پرچمداران صنعت حمل و نقل و کوشندگان امانتدار و شب زنده داران جاده ها گرامی باد.💠
🔹روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر پیربکران

 

فهرست
Skip to content