برگزاری جلسه شورای اداری شهرداری

درتاریخ بیست وپنجم مهرماه جهت هم اندیشی وتعامل بیشتر در جهت خدمت رسانی بهتر، تسریع در امور شهروندان وتکریم ارباب رجوع سومین جلسه شورای اداری باحضورکارشناسان شهرداری برگزار گردید.

 

 

         

فهرست