بحران کم آبی

#سال_۱۴۰۰
#فرهنگ_شهروندی
💧بحران کم آبی جدی است.
در مصرف آب صرفه جویی کنیم.
🔸شیر آبی که چکه می‌کند تعمیر کنید .
🔸زمان دوش گرفتن خود را کاهش دهید.
🔸در حین مسواک زدن شیر آب را ببندید.
🔸ازشستن ماشین با شلنگ آب خود داری کنید .
🔸شیر آب را تنها هنگام آبکشی ظرف ها باز کنید.
🔹 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهرپیربکران

 

فهرست