بازدید آقای مهندس حسینی شهردار از پایگاه تجمیعی تزریق واکسیناسیون شهر

امروز پنج شنبه هشتم مهرماه آقای مهندس حسینی شهردارپیربکران از پایگاه تجمیعی تزریق واکسیناسیون جهت بررسی آمار و شرایط تزریق واکسن کرونا و تشکر از کادر درمان در راستای واکسیناسیون شهروندان محترم بازدید نمودند❇️
🔹روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی پیربکران

           

فهرست
Skip to content