بازدیدمیدانی مهندس حسینی شهردارو کارشناسان شهرداری ازفعالیت های عمرانی وخدمات شهری سطح شهر❇️

#سال_۱۴۰۳

 

#هفدهم_اردیبهشت_ماه

 

❇️بازدید میدانی مهندس حسینی شهردارو کارشناسان شهرداری

 

از فعالیت های عمرانی و خدمات شهری سطح شهر❇️

 

🔹روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهرپیربکران

 

         

Skip to content