بازدیدمیدانی شورای اسلامی شهر و شهرداری ازنقاطی که درمعرض آبگرفتگی معابر سطح شهر

#سال_۱۴۰۳

 

#چهاردهم_اریبهشت_ماه

 

#ستاد_مدیریت_بحران_شهرداری_پیربکران

 

❇️بازدید میدانی از محل ها و نقاط در معرض آب گرفتگی معابر

 

سطح شهر در پی بارش های روز و شب گذشته با حضور رئیس

 

شورای اسلامی شهر، معاونت ،مسئول واحد خدمات شهری و

 

کارشناسان شهرداری ❇️

 

🔹روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهرپیربکران

 

               

Skip to content