اولین جلسه شورای اداری شهرداری

همزمان با چهارمین روز از دفاع مقدس اولین جلسه شورای اداری شهرداری با حضور آقای مهندس حسینی شهردار پیربکران و کارشناسان شهرداری در دفترشهرداربرگزار گردید.

 

.          

فهرست
Skip to content