استقرار میز خدمت جهادی در هفته دولت

همزمان با هفته دولت روابط عمومی شهرداری نسبت به استقرار میز خدمت جهادی رئیس جمهور مکتبی شهید رجایی در ساختمان اداری شهرداری جهت رفاه حال شهروندان محترم اقدام نمود.

فهرست
Skip to content