ادامه عملیات ترمیم و بهسازی کانیو معابر شهر

واحد عمران دراستای فعالیت های خود اقدام به ترمیم و بهسازی کانیو خیابان شهید جعفر اکبری محله فرتخون نمود.

     

فهرست
Skip to content