ادامه عملیات آسفالت معابر شهر

واحد عمران شهرداری همچون سنوات گذشته و با توجه به حقوق عامه شهروندان اقدام به آسفالت معابر محله های فرتخون و پاوا نمود.

       

فهرست
Skip to content