اجرای عملیات چمن زنی چمن های سطح شهر توسط واحد فضای سبز شهرداری

#سال_۱۴۰۰
#فضای_سبز
💠اجرای عملیات چمن زنی چمن های سطح شهر به منظور #حفظ و نگهداری فضای سبز شهر💠
🔷روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر پیربکران

 

           

فهرست