اجرای عملیات ایمن سازی ، ترمیم و بهسازی وسایل بازی پارک محله پاوا

واحد عمران شهرداری به منظور خدمت رسانی بهتر، حفظ جان و سلامتی شهروندان محترم اقدام به ایمن سازی ،ترمیم و بهسازی وسائل پارک محله پاوا نمود.

   

فهرست