آغاز عملیات نصب سازه فلزی یادمان شهدای گمنام شهر پیربکران

آغاز عملیات نصب سازه فلزی یادمان شهدای گمنام شهر پیربکران

فهرست