آغاز عملیات خاکبرداری،اجرای کانال دفع آبهای سطحی و آسفالت بلوار شهید چمران

آغاز عملیات خاکبرداری، اصلاح شیب بندی ،اجرای کانال دفع آبهای سطحی ، جدولگذاری و آسفالت بلوار شهید چمران

فهرست
Skip to content