پنج‌شنبه, 23 مرداد 1399
جستجو:           |    
قانون برگزاری مناقصات
قانون برگزاری مناقصات

ماده 25 ـ نحوه رسيدگی به شکایات:

 الف ـ چنانچه هر يک از مناقصه‌گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشد می‌تواند به بالاترين مقام دستگاه مناقصه‌گزار شکايت کند.

ب ـ دستگاه مناقصه‌گزار مکلف است در مهلت پانزده روز کاری از تاريخ دريافت شکايت، رسيدگی‌های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نمايد و در صورتی که شکايت را وارد تشخيص ندهد، ظرف مهلت تعيين شده جوابيه لازم را به شاکی اعلام کند.

ج ـ در صورت عدم پذيرش نتيجه توسط شاکی، هيأت رسيدگی به شکايات موضوع را بررسی و رأی قطعی را طی پانزده روز اعلام خواهد کرد. در صورت اعتراض هر يک از طرفين، موضوع جهت رسيدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌شود و فرآيند برگزاری مناقصه نيز روال معمول خود را طی خواهد کرد.
شهرداری پیربکران

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8